• השנים בהם נוצרה הפליטות: 1985-2012
  • מספר הרוגים/"נעלמים"*: 220,000/25,000
  • מספר העקורים: מעל 6 מיליון איש, או כ-13% מהתושבים

בימים אילו, 2017, מתקיים תהליך של צדק מעברי הכולל ועדת אמת, פיצויים, שיבת פליטים ורפורמות מוסדיות.

*נעלמים": הינם העצורים שלמשפחותיהם לא ניתן מידע כלשהו אודות מקום הימצאם או מצבם. התופעה כונתה "היעלמות" בעקבות דבריו של הגנרל חורחה רפאל וידלה, שהיה הנשיא בין השנים 1976 ו-1981, בראיון: "זו חידה, הם אינם חיים ואינם מתים... הם נעלמים (Desaparecidos)".

רקע

קולומביה נתונה בסכסוך אלים בין הממשלה לארגוני גרילה כבר מעל ל-50 שנה. קבוצות רבות לוחמות על שליטה באדמה. המצב פגע בעיקר בקבוצות שאורח חייהם תלוי בה, במיוחד הילידים. הקונפליקט ארוך השנים הוביל לעקירתם של יותר מששה מיליון איש, כ -13% מהאוכלוסייה.

במקרים רבים, אדמה שנגזלה נוצלה כלכלית על ידי גורמים פנימיים, וכן גורמים בין-לאומיים — דבר שלווה בעקירת מקומיים מאזורים אסטרטגיים. מרבית העקירה נעשתה על ידי מיליציות ששיתפו פעולה עם הממשלה. אך גם כוחות גרילה שלחמו בממשלה הרגו אזרחים ואיימו עליהם בכדי לנצל משאבים כלכליים, דבר שהסתיים לרוב בעקירתם של אנשים מאדמותיהם.

בין השנים 2012-1985 נהרגו כתוצאה מהסכסוך כ-220,000 איש, כ-80% מהם אזרחים. נעלמו 25,000 איש. כ-27,000 איש נחטפו בעיקר על ידי ארגוני הגרילה בין השנים 2010-1970. (אמנסטי).
למידע נוסף על גירוש אוכלוסיות בהקשר של נשים 

הסכם השלום
לאחר 50 שנות אלימות, ממשלת קולומביה וארגון הגרילה FARC חתמו על הסכם שלום לסיום האלימות בנובמבר 2016. ההסכם הסופי כלל בתוכו מערך כולל של פרקטיקות צדק מעברי (צדק, אמת, פיצוים) והבטחה לכך שהעוולות לא יחזרו על עצמן. (ICTJ)

נכון להיום, למרות ההסכם ומנגנוני הצדק המעברי שהבטיחו מידה של צדק לחלק מהקורבנות, קבוצות מזוינות חדשות הורגות, מגייסות בכפייה, נוקטות אלימות מגדרית ומגבילות את הגישה לחינוך, מים וסניטציה. כמו כן, נמשכות הגבלות על תנועה ועקירה של אוכלוסיות אזרחיות. (UNHCR)

חוק הקרבנות והשבת האדמה - אתגרים וקשיים
חוק 1448, הידוע כ"חוק הקרבנות והשבת האדמה", נחקק ב-2011 ונתפס כחלק מתהליך מעבר, שלום ואיחוי. מטרת החוק המרכזית הייתה לתת הכרה לקרבנות וגם לאפשר לקרבנות גישה לאמת, צדק ופיצוים. אמנם החוק מעיד על כוונה חיובית של הרשויות, אך הוא לא מתורגם באופן מספק לשינוי כולל בשטח — המבטיח לעקורים שיבה לבתיהם, פיצוים ובטחון .(tni)

שיבת פליטים בקולומביה הוא מנגנון אחד מתוך טווח רחב של מנגנונים של צדק מעברי