מהי התנצלות פומבית?

התנצלות פומבית הינה "פעולה של שיח- פעולה של דיבור - הממוקמת בנקודה קריטית בסכסוך מתפתח. היא שואבת במקביל מעבר בעייתי ופוטנציאל לעתיד של פיוס." (Zohar Kampf, The Age of Apology: Evidence from the Israeli Public Discourse).

התנצלות פומבית הינה כלי אחד מתוך ארגז הכלים של הצדק המעברי. ככזאת, מטרתה - חיפוש צדק.

התנצלות פומבית היא קודם כל פעולת דיבור, המורכבת מ: פרפורמר (הפושע או נציגו), נמען (הקורבן או נציגו) וציבור (מדיה, אזרחים ואף העולם).

התנצלות פומבית מעבירה מסר נורמטיבי. והיא "מיועדת להשיב ולאשרר נאמנות לקודים של התנהגות ואמונה אשר חוסנם נבחן ואותגר כתוצאה מעוולות."  (Nicholas Tavuchis, Mea Culpa: a Sociology of Apology and Reconciliation).

2.  התנצלויות בעולם

מקרה מבחן להתנצלויות פומביות בעולם וקריאה מומלצת (אנגלית)