פנייה שקיבלנו לזוכרות ורצינו לשתף:

"אני כותבת לכם לגבי כד שנמצא ברשותי שהייתי רוצה לתת בחזרה לפלסטיני, שהכד הזה שייך לו. הכד הזה מעוטר בגילופים מתוך תמות נוצריות. אבי לקח את הכד לעצמו במהלך המצור של ירושלים ב-1947/8, או בדרך שלו אל או מחוץ לירושלים. איני יודעת מאיזה כפר זה הגיע, אך בשל הגילופים אני מעריכה שמדובר בכפר נוצרי. אני לא יכולה לספר הרבה על הכד ואיך הוא הגיע לחיינו... אבל אני מאמינה כי צריכים להיות מקומות שבהם ניתן יהיה לומר: "אני מצטערת על מה שהאנשים מהעם שלי עשו לאנשים מהעם שלכם" זאת אפילו אם לא הייתי שם באותו זמן ואני לא אחראית באופן ישיר" (בתמונה - הכד שנגזל).