עמותת זוכרות קיבלה את הכרוז הזה ממשפחה שגרה באותה תקופה במושבה מנחמיה שבעמק הירדן. המשפחה שמרה את הכרוז במשך שנים רבות וסיפרה כי הכרוז הופל ממטוס באזור שלהם בשלוש שפות, עברית, ערבית וגרמנית.

למרות שלא ברור מהכרוז מי כתב וחילק אותו, ככל הנראה אפשר להבין שזה היה צבא ההצלה הערבי, שהפיל את הכרוזים מהמטוסים שלו לאחר שנכנס לאזור במאי 1948.

הכרוז בעברית כנראה תורגם מהערבית, אבל התרגום לא מדוייק ולפעמים לא ברור, וזה מעלה שאלות מעניינות - מי תרגם אותו? מה הסיבה שהעברית אינה מדוייקת, למרות שהוא חולק בעיקר ליהודים? מדוע הוא תורגם גם לגרמנית? האם היו עוד כרוזים דומים במקומות אחרים בארץ? מי האנשים שעמדו מאחורי היוזמה הזו? האם היו יהודים שהגיבו לקריאה הזו להפסיק את האלימות הציונית?

הכרוז ייחודי מאד וסותר אמירות ציונות רבות לגבי הצד הערבי במלחמה. זו פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בפרסום שכזה.  
נשמח לשמוע אם מכירים כרוזים דומים, או כל מידע נוסף לגבי הכרוז הזה.

זוכרות תרגמה את הכרוז מערבית לעברית, להלן התרגום:

בשעה מכרעת זו, שבה מוצאים עצמם הערבים והיהודים בפלסטין במצב של סכסוך, סברנו כי הכרחי להשמיע את הדברים הבאים בפני קבוצה גדולה למדי של יהודים החיים בפלסטין תחת מכבש הלחצים של כנופיות הטרור הגזלניות שלהם. הדבר מבטא את רצוננו להבהיר את העובדות שייתכן והוסתרו מעיניהם בכוונת מכוון ושידיעתן תוכל לסייע לשים סוף לשפיכת דמם של חפים מפשע.

באמצעות הפעולות הצבאיות הללו, מדינות ערב אינן מבקשות להשיג התפשטות אזורית כלשהי, אינן מתכוונות לפגוע – לא בנפש ולא ברכוש – בעם היהודי בפלסטין, אינן מבקשות לסייע לעדה כלשהי לרדות בעדה אחרת ואין להן גם כל כוונה לכפות פתרון כלשהו בכוח הנשק. עם זאת, הזוועות והפגיעה בנשים ובילדים חפים מפשע ושאינם מעורבים בלחימה שביצעו כמה מן הכוחות המזוינים היהודיים בפלסטין כבר אינם נעלמים מעיני איש. כמו כן, התברר לעולם כולו כי ישנן שאיפות התפשטות פוליטיות העומדות בניגוד לצדק, להוגנות או לעקרונות הראויים וכמו כן לאינטרסים החיוניים של ערביי פלסטין והמדינות השכנות הרואות בהן איום על קיומן האיתן.

אלפים ואף מיליונים מבני העם היהודי חיו ועודם חיים כעת בליבן של מדינות ערב והם נהנים מכל היתרונות והזכויות שמהם נהנים הערבים עצמם וזאת אף במידה רבה יותר ממה שהם זוכים לה בכל מדינה מתורבתת אחרת.

חרף מעשי הטבח והגירוש שביצעו הציונים, הממשלות הערביות מכריזות על נכונותן לשמור על זכויותיהם של היהודים בתחומי מדינותיהן השונות. הן קוראות לעמים הערביים לשמור על זכויותיהם של אזרחיהם היהודים ובה בעת דורשות מן האזרחים היהודים הללו להימנע מכל קשר אסור עם הציונים על מנת להימנע מלחשוף עצמם לסנקציות המוטלות על־פי חוקי המדינה בה הם חיים.

על פלסטין להישאר בלתי־מחולקת עבור בניה וכל תושביה צריכים לחיות בהרמוניה תחת ממשל אחד שתבטיח לכולם, בלי כל אפליה, את זכות הקיום, את זכות הפולחן ואת הביטחון.

ואל אותה קבוצה מבין היהודים אנו מפנים את הקריאה הזאת על מנת שיסייעו בהשבת הביטחון על כנו באופן מיידי, שיהיו רגועים ובטוחים באשר לעתידם, שיכניעו את הקבוצה הקיצונית בעמדותיה ובפעולותיה, שיפיצו בינותיהם את עקרונות הקבלה של תפיסת המדינה המאוחדת והחוקה האחת המבוססת על עקרונות הדמוקרטיה הנהוגה בכל רחבי העולם וכן שיחדלו מן החמדנות והתוקפנות שתוצאותיהן תהיינה רק שפיכות דמים וחורבן.

מדינות הליגה הערבית מדגישות באופן שאין נחרץ ממנו כי אם הן התערבו בנעשה בפלסטין, היה זה רק כדי להבטיח את השלום והביטחון שבאובדנם הן רואות כגורם המאיים על קיומן של ארצותיהם, השכנות לפלסטין. מדינות הליגה הערבית מדגישות עוד כי הן תיסוגנה בחזרה לשטחן רק כאשר מטרה זו תושג. לפיכך, מדינות הליגה הערבית לא תתערבנה במעשיו של איש מתושבי פלסטין למען מימוש זכויותיו הלגיטימיות והמקודשות לקבוע את מנגנון השלטון כפי שייבחר לעצמו על־פי העקרונות המשפטיים הנהוגים בכל רחבי העולם.