זיכרונות מולדת

עלי והבי אלסעסעאני מבכה את הניתוק ממקום הולדתו, אותו הוא רואה כל בוקר מחלון ביתו וליבו מלא כמיהה לאווירו הצלול של כפר סעסע 17/08/2012
סַעסַע

כתבה שהתפרסמה בשבועות "אלחקיקה". כתב רפיק בכרי, תירגם זוהר רותם.