התכנסנו כ-70 איש בכפר ההרוס עין ע'זאל לשמוע את סיפורם של פליטיו, עלי חמודה ואחיו.סיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tourסיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tourסיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tourסיור לעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tourסיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tourסיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal TourAyn Ghazzal Tour 2003 (11)סיור בעין ע'זאל/ Ayn Ghazzal Tour

כפר/עיירה: