במהלך הסיור בלוד שמענו על הטבח שנערך במסגד דהמש. אדוארד טנוס, ממשפחה לודאית, הסביר על ההגנה הפלסטינית על העיר והצביע על מקומו של בית החולים ועל האיזור בו נטמנו מאות גופות של פלסטינים בקברי אחים. למעלה מ-40,000 פלסטינאים מהעיר וסביבותיה גורשו ביולי 1948. הצבנו שלט בכניסה לאיזור שכונה סקינת אל גטו, בו רוכזו, מוקפים בגדר תיל, כ-1,000 לודאים שהורשו להישאר בעיר לאחר הגירוש.Lydd_Tour_2006 (1)Lydd_Tour_2006 (3)Lydd_Tour_2006 (4)Lydd_Tour_2006

כפר/עיירה: