בשלהי המאה העשרים היה עין כארם מהמרכזיים בכפרי ירושלים הפלסטיניים. בכפר מספר רב של כנסיות ומנזרים, שכן הוא אחד מהחשובים בארץ בתרבות הנוצרית-צליינית. לפי, המסורת, ליד המעיין שבטבורו של הכפר נפגשו מרים שנשאה ברחמה את ישו ואלישבע בת דודתה, שנשאה ברחמה את יוחנן – לימים יוחנן המטביל. חשיבותו הדתית של הכפר לנצרות היא כנראה אחת הסיבות לכך שעין כארם נשאר עומד על תלו עד היום – אחד מהבודדים שבין הכפרים הפלסטיניים שנכבשו ב 48' – ומבניהם שרדו. על פניו הכפר השתמר, אך למעשה, תוכנו השתנה. סיורים רבים המוצעים בכפר מספרים את סיפורו הנוצרי של המקום ועל שורשיו היהודיים. סיור זה אינו מתיימר לעשות כן. הסיור הנוכחי נוגע בעושרו התרבותי של הכפר הפלסטיני שהיה, במורכבותו של המקום לאורך הזמן, ומעט במקום כפי שהוא בהווה.

---------------------------

סיור זה הינו חלק מתוך מדריך הסיורים "אומרים ישנה ארץ" שהוציאה עמותת זוכרות ב-2012.
ניתן לרכוש את מדריך הסיורים באתר הוצאת פרדס (באשראי) ובמשרדי עמותת זוכרות (במזומן או בצ'ק). עלות הספר 50 ש"ח לאחר הנחה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: debby@zochrot.org

 

כפר/עיירה: