טלביה, קטמון, המושבה היוונית, המושבה הגרמנית ובקעה היו עד 1948 שכונות פלסטיניות, או שפלסטינים גרו בהן יחד עם בני עדות אחרות. בשכונות אלה גרים היום בעיקר ישראלים יהודים, רבים מהם ממוצא אנגלו-סקסי. ברחובותיהן נותרו בתים פלסטיניים רבים המעידים על סגנון החיים של פלסטינים בני המעמד הגבוהה והבינוני בימי המנדט הבריטי. השמות המקוריים של השכונות עדיין שגורים בפיהם של הירושלמים חרף ניסיונות של השלטונות להחליפם בשמות עבריים.

----------------------------

סיור זה הינו חלק מתוך מדריך הסיורים "אומרים ישנה ארץ" שהוציאה עמותת זוכרות ב-2012.
ניתן לרכוש את מדריך הסיורים באתר הוצאת פרדס (באשראי) ובמשרדי עמותת זוכרות (במזומן או בצ'ק). עלות הספר 50 ש"ח לאחר הנחה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: debby@zochrot.org

כפר/עיירה: