סיפורו של הכפר ח’רבת אללוז מקפל בתוכו היסטוריה של חיים תוססים ושל עימותים במרחב. הכפר הערבי התקיים במקום מאות שנים, וסיפק תוצרת חקלאית לכפרי הסביבה ולירושלים. מתוך הכפר יצאו לוחמים ומפקדים פלסטינים שהשתתפו בקרבות 48'. בעבר, מפסגת ההר שעליו שכן הכפר ניתן היה לראות עוד כפרים פלסטיניים. העצים בטרסות החקלאיות שמסביב ממשיכים להניב פרי, על אף שלא טופחו זה למעלה מששים שנה. בורות המים עדיין מלאים מים צוננים. בסיור נתוודע לכפר כפי שהיה עד 1948 ולמצבו היום.

----------------------------

סיור זה הינו חלק מתוך מדריך הסיורים "אומרים ישנה ארץ" שהוציאה עמותת זוכרות ב-2012.
ניתן לרכוש את מדריך הסיורים באתר הוצאת פרדס (באשראי) ובמשרדי עמותת זוכרות (במזומן או בצ'ק). עלות הספר 50 ש"ח לאחר הנחה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: debby@zochrot.org

כפר/עיירה: