בשעתיים הקרובות נסייר בכפר הפלסטיני לִפתא. הסיור הרגלי ייערך רק בחלק קטן מהכפר, אשר אדמותיו התפרשו עד 48’ על פני שטחים נרחבים. האיזור שבו נסייר, המכונה “לִפתא תחתית”, מתייחד בכך שמרבית הבתים בו נותרו על תִלם, והם אינם מיושבים; חוסים במורדות הוואדי, מראם כמו לקוח מסיפור אגדה.

---------------------------

סיור זה הינו חלק מתוך מדריך הסיורים "אומרים ישנה ארץ" שהוציאה עמותת זוכרות ב-2012.
ניתן לרכוש את מדריך הסיורים באתר הוצאת פרדס (באשראי) ובמשרדי עמותת זוכרות (במזומן או בצ'ק). עלות הספר 50 ש"ח לאחר הנחה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: debby@zochrot.org

כפר/עיירה: