כדי להגיע לאתר הכפר יש לנסוע על כביש 40, כחמשה קילומטר צפונית לצומת פלוגות (אלפאלוג'ה) פונים מזרחה בצומת סגולה. נוסעים כ- 1.5 קילומטר על כביש 3553, עוברים את הכניסה לסגולה (משמאל), עוברים את הכניסה לורדון ומנוחה (מימין), נוסעים על גשר מעל פסי הרכבת, מיד אחריו, לפני שמגיעים לנחלה, פונים שמאלה בדרך עפר שבתחילתה שלט של הקק"ל כתוב עליו "יער התנ"ך" ו"כרמי ברקן".

לשם הגענו, כ- 100 אנשים, בשבת ה- 5 במאי 2012, בלוויית פליטים מהכפר, הגרים כיום ברמלה, כדי ללמוד מהם על כפרם. 

כפר/עיירה: