הסיור עמותת זוכרות בתאריך 20.3.2010 לכפר אלעֻ'בַּיאת.