"ביום בו פליטי יאפא ישובו" סרט של זוכרות שהוצג בתערוכת "השדרה הראשונה" שעסקה ברחוב שד' ירושלים והוצגה בשד' רטשילד 65 עד באפריל 2010