סיור של עמותת זוכרות לכפר אלכפרין בתאריך 10/2/2007