עמותת זוכרות יחד עם ועד עקורי אקרת' אירגנו סיור לימודי לכפר אקרת' ההרוס בגליל המערבי. הסיור התחיל בבית הקברות של הכפר והסתיים בכניסיית הכפר, שני השרידים היחידים שנשארו מאז הריסתו של הכפר בערב חג המולד הנוצרי ב 24/11/1952