סיור עמותת זוכרות בתאריך לכפר אלקַבּוּ בתאריך 22.1.2011