וידיאו שהוכן במיוחד לתערוכה "לקראת שיבת פליטים פלסטינים" שהוצגה בגלריה של זוכרות בספטמבר 2011. הוידיאו צולם במחנה בלאטה שבשכם ובו מדברים פליטי יאפא על שיבה לעיר ממנה גורשו ב-1948.