הסרט עוקב אחר תלמידים ישראלים מגן הילדים ועד שבועת האמונים לצה"לבמוקד הסרט עומד האופן שבו פועלת הבניית הזיכרון הקולקטיבי בישראלדרך בחינת התקופה מפסח ועד יום העצמאות במערכת החינוך.