למרות מאמציה המרובים של ממשלת ישראל להשתיק את הדיון על הנכבה, נדמה שהמודעות הישראלית לעניין דווקא הולכת וגדלה. רבים חשים כי עצם ההכרה בנכבה מהווה איום על הנרטיב הציוני ואף על קיומה של מדינת ישראל, בעוד אחרים מאמינים כי ההכרה בנכבה היא היא המפתח לדו קיום ולשלום עתידי.