חווה קלר התגייסה להגנה כשהיתה בכתה ט'. ב-1948 לא היתה חיילת באופן רשמי כי היתה חברת קיבוץ. חברי קיבוצים נחשבו כמעיין מיליציה מקומית.