שש עדויות וידיאו, סה"כ 20 דקות, מצולמות בטלפון נייד, שבהן ישראלים מספרים על אירועים שונים שהתרחשו בנכבה. העדים המצולמים, מדור שני ושלישי, מספרים על אירועים עליהם שמעו ממקור ראשון. העדויות מצולמות במכשיר שנמצא בידי כל אחד כדי להדגים את האפשרות של כולנו להיעשות לעדים של אירועי 1948, לקחת אחריות על איסוף הידע אודותיה.