וידיאו שנעשה לתערוכה "והגדת לבתך" בזוכרות.
אוצרת: קציעה עלון.
דצמבר 2013 עד פברואר 2014.