מאֶמֶת לתיקון: שיבת הפליטים הפלסטינים
כנס בינלאומי בתל אביב, 29-30 בספטמבר 2013

פאנל: שיבה עכשיו ? מתודעה פוליטית לתכנון שיבה
יו"ר: איתן ברונשטיין
- זכות השיבה בתודעה הפוליטית של הפלסטינים בישראל /אריג' סבאע'-חורי-- דוקטורנטית 
- שיבה(ות) בעדויות בע"פ של פליטים פלסטיניים/דומיניקה בלאצ'ניקה -- דוקטורנטית 
- אלג'ון - בין זיכרון לחדשנות: תכנון עתידי והמחשה לבניית מרכז הכפר מחדש/שאדי חביב אללה -- ארכיטקט
- מגיב /ד"ר חיים יעקובי -- אדריכל ומתכנן