מאֶמֶת לתיקון: שיבת הפליטים הפלסטינים

כנס בינלאומי בתל אביב, 29-30 בספטמבר 2013***
יו"ר ג'ומנה אבו עקסה - יועצת עצמאית בנושא הצדק המעברי, מעליא
- סוגיית הפיצויים לפליטים ושיבה לבית קיים / נועה לוי -- עו"ד וסטודנטית לתואר שני
- צעד ועוד צעד: השיבה כהכרח וחלום / עמי אשר -- מתרגם ועורך, חבר עמותת זוכרות
- הבעיות התיאורטיות של חינוך לתרבות של שיבה / רועי זילברברג -- מחנך פוליטי ודוקטורנט
- הדרך לדה-קולוניזציה של ישראל והשגת צדק ושיבה / בדיל -- מרכז המידע לזכויות השיבה והתושבות הפלסטיניות, בית לחם