הסרט נוצר עבור התערוכה של קק"ל החדשה בזוכרות, פברואר-מאי 2014. ראשיתו בטקסט "מתחת ליערות" שפורסם בספטמבר 2013.

לפרוייקט זה אין קשר עם הקק"ל.