פעילות קק"ל החדשה הוסיפו למפת הארץ בחצר בניין קק"ל במרכז תל אביב כמה שמות פארקים של קק"ל ושל ישובים פלסטיניים הרוסים מתחתם.

למידע נוסף על קק"ל החדשה של זוכרות