בעזרת אפליקציית ה iNakba, הצלחנו להגיע לכפר כופח'ה ההרוס בנפת עזה
תרגום לאנגלית: עמי אשר