מושב שני | עדויות חיות: סלאמה אבו בדר - עד פלסטיני, דור ראשון

לצפיה בוידאו בשפה העברית, האנגלית והערבית

ועדת האמת לחשיפת אחריות החברה הישראלית לאירועי השנים 1948-1960 בדרום החלה לפעול בסוף אוקטובר 2014, ביוזמת עמותת "זוכרות". בוועדה 7 חברים וחברות, ישראלים יהודים ופלסטינים, הפעילים בחברה האזרחית ובאקדמיה: הודא אבו-עובייד, עו"ד שחדה אבן ברי, וסים בירומי, פרופ' אבנר בן עמוס, ד"ר מוניר נוסייבה, ד"ר נורה ריש וד"ר אראלה שדמי.

הוועדה פועלת לחשיפת אירועי הנכבה בדרום באותן שנים, המשליכים גם על הנכבה המתמשכת מאז כלפי האוכלוסיה הפלסטינית-בדואית. בפני הועדה מובאות עדויות של פליטים ועקורים פלסטינים ופלסטינים-בדואים, וכן של יהודים שחיו בדרום ולוחמים יהודים שהשתתפו בעקירות ובגירושים באזור. הוועדה מעיינת גם בחומרים ארכיוניים רלוונטיים.
כמו כן, בוחנת הוועדה מחקרים והמלצות קיימות לתיקון ותאיר את החסר בהמלצות הקיימות במסגרת המלצותיה, שיכוונו לקבלת אחריות מצד הציבור היהודי בישראל על עוולות העבר הנמשכות גם כיום – ותיקונן.

ועדת האמת לחשיפת אחריות החברה הישראלית לאירועי 1948-1960 בדרום,
קיימה ביום זכויות האדם הבינלאומי, ה-10 בדצמבר 2014, דיון פתוח לקהל הרחב בו השתתפו מעל 200 איש ואישה, במלון לאונרדו בבאר שבע / ביר אלסבע.

לפרטים נוספים על ועדת האמת