הרצאה זו תתמקד בסעדים המשפטיים השונים העומדים לרשותם של אלה שנעקרו בכוח מבתיהם. סעדים אלה כוללים אמת, פיצויים (שיבה, השבת המצב הקודם על כנו ושילומים), קבלת אחריות לעקירה מצד האחראים לה, ולבסוף וחשוב מכל, רפורמה מוסדית שתמנע את הישנות העקירה בעתיד.

מרצה: ד"ר מוניר נוסייבה
שפת הרצאה: אנגלית

מתוך: פליטים ועקורים בישראל/פלסטין: מדיניות עקבית של עקירה / קורס של עמותת זוכרות על פליטים ועקורים פנימיים פלסטיניים

03/12/2014 | תל אביב | אנגלית

ד"ר מוניר נוסייבה הוא משפטן וחוקר זכויות אדם באוניברסיטת אל-קודס. נוסייבה מכהן כפרופסור משנה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה וכן עומד בראש קליניקת אל-קודס לזכויות אדם – תוכנית החינוך המשפטי הקליני הראשונה שזכתה להכרה אקדמית בעולם הערבי, שהיה אחד ממייסדיה.