על הסרט:

היומנים של יוסף נחמני" משרטט את דיוקנו של נחמני איש הקק"ל שבו התגלם המפעל הציוני בשנות הארבעים, והיה מי שרכש 90 אלף דונם בגליל המזרחי עד הקמת המדינה. נחמני, יליד רוסיה הגיע לארץ בימי העליה השניה והיה מאנשי ארגון השומר וממקימי ההגנה בגליל. ב-1921 התיישב בטבריה והיה מבכירי העיר.
נחמני השאיר מאחריו יומנים מרתקים שלא רק שופכים אור על שהתרחש בגליל בשנים אלה ועל סחר הקרקעות הפתלתל בעזרת משת"פים אלא גם ובעיקר סותרים את הנרטיב הציוני המקובל בכמה וכמה נשואים.

הסרט אם כן מתמקד בראשיתה של הציונות מנקודת מבט ייחודית של אחד מגיבוריה האלמוניים וזאת בהסתמך על יומניו ועל עדויות של הקרובים לו.

בדמותו של נחמני ובפועלו ניתן לזהות את הנטייה הדואלית שאפיינה את "הנפש" הציונית ואת מוסדותיה הממסדיים. נטייה שהורכבה משני פנים כנים ואמיתיים. הפן הקונסטרוקטיבי פשרני מוסרי, ואילו הפן השני שהיה אקטיביסטי ולא פעם תוקפני והרסני.

זהו אם כן סרט תחקיר שחושף דמות לא מוכרת ומסמך ארכיוני חדש. כאמור, לצד שרטוט דיוקנו של האיש מגולל הסרט את קורות כיבוש טבריה (העיר העתיקה הערבית) מנקודת מבטם של לוחמים ערבים ויהודים לצד היסטוריונים ודוקומנטציה מהתקופה.
-----------

שנת ייצור: 2005
שפה: ערבית ועברית עם כתוביות באנגלית
אורך: 60 דקות