מתוך הפאנל - שיבה עכשיו! דיווחים מהשטח

שיבה לאללג'ון - קבוצת אללג'ון לחזון שיבה.

הסרטון שהציגה הקבוצה במהלך הכנס וכחלק מהעבודה של פרויקט "הודנא-שבנו" שהוא שיתוף פעולה של האגודה הערבית למען זכויות אדם, ועד העקורים, ארגון בלאדנא וזוכרות.