מתוך הפאנל - שיבה עכשיו! דיווחים מהשטח

• שיבה למיעאר / קבוצת מיעאר לחזון שיבה

הסרטון שהציגה הקבוצה במהלך הכנס וכחלק מהעבודה של פרויקט "הודנא-שבנו" שהוא שיתוף פעולה של האגודה הערבית למען זכויות אדם, ועד העקורים, ארגון בלאדנא וזוכרות.