מאֶמֶת לתיקון: שיבת הפליטים הפלסטינים
כנס בינלאומי בתל אביב, 29-30 בספטמבר 2013


שולחן עגול on stage: דוברים מהכנס לא מעגלים פינות
מנחהעמר אלע'בארי – מרכז תחום מרחב ושיבה בזוכרות

לצפיה בפאנל בשפת המקור, בעבריתבערביתבאנגלית