באר שבע\ לקייה
ראיינו: רנין ג'רייס וחנאן אלסאנע
לטקסט של העדות בעברית