ראיון עם מר פח'רי ג'דאי
נולד ביאפא בשנת 1926
הראיון נערך בבית המרקחת שלו ברחוב יפת שהיה פעם רחוב אלחִלְוֶה
מראיין: עמר אלע'בארי
שפת ראיון: ערבית
תאריך הראיון: אוגוסט 2007
לתמלול חלק מהעדות בעברית