עדותה של לוטפיה מבדא סמעאן
נולדה בכפר סֻחמַאתַא
תאריך לידה: 7\8\1931
מקום הראיון: ביתה של לוטפיה בחיפה
תאריך הראיון: 13/10/2005