ב-27 לאוגוסט, יום ה', בשעה 19:00 התקיים שימוע ציבורי ביוזמת עמותת זוכרות ברחבת סינמטק חיפה (שדרות הנשיא 142) כנגד החלטתה של עיריית חיפה למנוע את הקרנת סרטי פסטיבל 48 מ"מ באולמות הקרנה בעיר.

שפה: עברית

מזה זמן רב שעמותת זוכרות פנתה בכתב ובעל פה להנהלת הסינמטק בחיפה ולמוזיאון טיקוטין בחיפה בבקשה לשכור אולם על מנת לקיים אירוע הקרנה במסגרת פסטיבל 48 מ"מ לסרטי נכבה ושיבה. למרות הפניות הרבות, ועל אף הנכונות לקבל כל מועד קיים – הסינמטק, מוזיאון טיקוטין וחברת אתו"ס שבבעלות העירייה ואחראית על השכרת האולמות, לא נענו לפנייתנו.

מנגד, כאשר נעשתה פנייה שלא באמצעות העמותה, קיבלה זוכרות רשימת תאריכים פנויים.

היות ואנו מאמינות כי סירובם של הגורמים האלו להשכיר את האולמות אינו מן העניין ונובע מטעמים פוליטיים ומהווה הפליה מחמת השקפה ציבורית והגבלה של חופש הביטוי, נשלח אליהם בשמנו בתאריך 29 ביולי 2015 מכתב התראה מאת עו"ד יהונתן י. קלינגר.

מכתבים נוספים נשלחו אליהם גם מטעם איגוד התסריטאים בשיתוף עם פורום היוצרים הדוקומנטריים, מאיגוד הבמאים ומאיגוד העורכים. איגודי היוצרים דרשו מעיריית חיפה שתאפשר את הקרנת הסרטים על הנכבה הפלסטינית והשיבה של הפליטים, או שיספקו הסבר ראוי מדוע הם מונעים הקרנות אלו.

עד היום טרם נתקבלה תגובה מטעם לכל אחד מהגורמים למכתבים שנשלחו אליהם.

במקביל להמשך הפעולה במישור המשפטי באמצעות האגודה לזכויות האזרח החליטה זוכרות לקיים שימוע ציבורי. מטרתו של האירוע להביא לידיעת הציבור בחיפה את סירוב העירייה להקרין סרטים על הנכבה והשיבה בעיר וזאת למרות שראש העיר יונה יהב, טוען שחיפה היא עיר של דוגמה ומופת לדו-קיום יהודי-פלסטיני.

בשימוע היה מקום לאיגודי היוצרים להביע את מחאתם על הצנזורה והשתקת תכנים אמנותיים שאינם עולים בקנה אחד עם האידיאולוגיה של ראש העיר. עדים מומחים מהתחום המשפטי הסבירו את הפגיעה בחופש הביטוי במובנים משפטיים. ארגונים הפעילים בחיפה הביעו את דעתם על העירייה שפועלת למחוק את ההיסטוריה של ציבור שלם. אמנים ויוצרי קולנוע וטלוויזיה הביעו את מחאתם על הצנזורה שהם חווים בגלל הסירוב להקרין את הסרטים בחיפה. הקהל החיפאי הוזמן לקחת חלק באירוע ולהביע את מחאתו מול העירייה. 

סיקור תקשורתי ומידע נוסף על הסירוב של עיריית חיפה ניתן למצוא כאן