השקת הספר ״סף המדבר, קו העימות״ לאיל ויצמן - פאנל ראשון - חלק 1  - שפה: עברית
במסגרת הפרויקט אמת קרקעית: עדויות של נישול, שיבה והרס סביבתי בנגב/אל-נַקַבּ
אל-עראקיב, 1-2.1.2016
 
- דברי פתיחה וברכות: שיח׳ סיאח אל-טורי, נורי אל עקבי
- הנחיה: דבי פרבר ואיל ויצמן
- מגיבים: סמדר בן נתן | ד״ר ספא אבו-רביעה | פרופ׳ אורן יפתחאל | מיקי קרצמן | רנאד שקיראת