הרצאתו של פרופסור אילן פפה כחלק מפסטיבל הסרטים הבינלאומי שזוכרות ארגנה בניויורק. 
חמישי, 3 במרץ, 2016. אוניברסיטת ניויורק. 

שפת ההרצאה: אנגלית

לחלק השני של ההרצאה - שאלות ותשובות