איך אומרים עַוְּדָה בעברית?
הכנס הבינלאומי השלישי לשיבת הפליטים הפלסטינים
21-22/03/2016

פאנל: ושבו פליטות לגבולן– למידה משיבות פליטים בעולם

יו"ר: דר' ענת לייבלר- עמיתה בפרויקט המחקר:Science, Numbers and Politics, אקדמיית מדעי הרוח והחברה, היידלברג

- "הם עושים את זה בשביל עצמם" – לקחים משיבה עצמאית בבוסניה-הרצגובינה שלאחר המלחמה // דר'סֶלמה פּוֹרוֹבּיץ' – פעילה חברתית וחוקרת הגירה בכפייה, מנהלת מרכז ללימודי פליטים ועקורים פנימיים, אוניברסיטת סרייבו

- החזרה למולדת והיקלטות מחדש בה: לקחים מרואנדה // ג'סטין מְבּאבּאזי רוּקֶבּה – פרקליטה בינ"ל ומומחית בפיתוח תהליכי צדק מעברי, שלום ובטחון ואינטגרציה קהילתית; ראש צוות, Deloitte/USAID, ג'וּבּה, דרום סודן

- כיצד ניתן לממש את שיבת הפליטים הפלסטינים לאור הניסיון הבינלאומי // מחמד כּיאל - ועד ההגנה על זכויות העקורים הפנימיים ועד ההגנה על זכויות העקורים הפנימיים


לצפייה בהרצאה בערבית

לצפייה בהרצאה באנגלית 

לצפייה בפאנל בעברית 

לצפייה בפאנל בשפות המקור של הדוברות/ים

***

מתחילת הנכבה ב-1948, מאות אלפי פלסטינים נעקרו ממולדתם כתוצאה מאלימות מתמשכת של מדינת ישראל והארגונים הציוניים נגד האוכלוסייה האזרחית. עד היום רוב הפלסטינים הינם פליטים המפוזרים במקומות שונים, חלקם אף נעקרו פעם שנייה ושלישית.

כ- 68 שנים מונעת מדינת ישראל מהפליטים הפלסטינים לשוב למולדתם.

זוכרות פועלת לקידום הכרה ואחריות של הציבור היהודי בישראל על חלקו בנכבה המתמשכת ומאמינה שיש לפעול למימוש השיבה של הפליטים הפלסטינים כתיקון המתבקש לנכבה.

הכנס מבקש להתבונן בדרכים השונות לקידום שיבה כיום ובמציאות שתיווצר לאחר השיבה המעשית של הפליטים הפלסטינים.נקודת המוצא של הכנס הינה ההכרה בזכות השיבה ומטרת הכנס הינה לבחון איך תתרחש השיבה בפועל, וכיצד היא יכולה להוות הזדמנות לחיים משותפים בארץ וליצירת משטר דמוקרטי, שוויוני וצודק עבור כלל התושבים והתושבות. הסוגיות אשר יידונו בכנס יתמקדו הן במציאות של אחרי שיבה בהיבטים שונים: מדיני, תרבותי, חינוכי, כלכלי ותכנוני; והן במרחבים ובפעולות עכשוויות המקדמות את השיבה בפועל.

הפעילות של זוכרות, ובכללה כנס זה, חותרת להגיע בעיקר לקהל היהודי-ישראלי מתוך כוונה לקדם דיון בנושא השיבה. עם זאת, הכנס פתוח לכל אדם המתעניין בשיבה ולאלו המעוניינות/ים לתרום לקידומה בפועל.

למידע נוסף על הנכס לחץ/י כאן