איך אומרים עַוְּדָה בעברית?
הכנס הבינלאומי השלישי לשיבת הפליטים הפלסטינים
21-22/03/2016

פאנל: סוגיית השיבה של הפליטים הפלסטינים בפעילות של החברה האזרחית בארץ

יו"ר: ליאת רוזנברג – מנכ"לית עמותת זוכרות

  • 1967 ולא 1948? על השפה, הזמן והמרחב של ארגוני זכויות אדם בישראל: לִפתא כמשל/פרופ' דפנה גולן – מנהלת תכנית עמיתי זכויות האדם של מרכז מינרבה לזכויות האדם בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
     
  • נראות, תיעוד, עדות והפיל הגדול / יהודית אילני – פעילה חברתית פוליטית, צלמת תיעודית עצמאית, צלמת וכתבת בטלוויזיה החברתית ויועצת פרלמנטרית לח"כ חנין זועבי
     
  • פרקטיקות של שיבה בחברה האזרחית הפלסטינית – אתגרים והזדמנויות / בדיל – מרכז המידע לתושבוּת הפלסטינית וזכויות הפליטים, בית לחם
     
  • עליה בפעילות הפוליטית לקידום השיבה בחברה הפלסטינית בשטחי 1948 / נדים נאשף – מנהל בלדנא – עמותה למען צעירים ערביים, חיפא


לצפייה בפאנל בערבית

לצפייה בפאנל באנגלית 

לצפייה בפאנל בעברית 

לצפייה בפאנל בשפות המקור של הדוברות/ים

***

מתחילת הנכבה ב-1948, מאות אלפי פלסטינים נעקרו ממולדתם כתוצאה מאלימות מתמשכת של מדינת ישראל והארגונים הציוניים נגד האוכלוסייה האזרחית. עד היום רוב הפלסטינים הינם פליטים המפוזרים במקומות שונים, חלקם אף נעקרו פעם שנייה ושלישית.

כ- 68 שנים מונעת מדינת ישראל מהפליטים הפלסטינים לשוב למולדתם.

זוכרות פועלת לקידום הכרה ואחריות של הציבור היהודי בישראל על חלקו בנכבה המתמשכת ומאמינה שיש לפעול למימוש השיבה של הפליטים הפלסטינים כתיקון המתבקש לנכבה.

הכנס מבקש להתבונן בדרכים השונות לקידום שיבה כיום ובמציאות שתיווצר לאחר השיבה המעשית של הפליטים הפלסטינים.נקודת המוצא של הכנס הינה ההכרה בזכות השיבה ומטרת הכנס הינה לבחון איך תתרחש השיבה בפועל, וכיצד היא יכולה להוות הזדמנות לחיים משותפים בארץ וליצירת משטר דמוקרטי, שוויוני וצודק עבור כלל התושבים והתושבות. הסוגיות אשר יידונו בכנס יתמקדו הן במציאות של אחרי שיבה בהיבטים שונים: מדיני, תרבותי, חינוכי, כלכלי ותכנוני; והן במרחבים ובפעולות עכשוויות המקדמות את השיבה בפועל.

הפעילות של זוכרות, ובכללה כנס זה, חותרת להגיע בעיקר לקהל היהודי-ישראלי מתוך כוונה לקדם דיון בנושא השיבה. עם זאת, הכנס פתוח לכל אדם המתעניין בשיבה ולאלו המעוניינות/ים לתרום לקידומה בפועל.

למידע נוסף על הנכס לחץ/י כאן