יוצרים סורים נמנו על הראשונים שעסקו בנכבה הפלסטינית ובהשלכותיה ככלי מרכזי למאבק בעוול ההסטורי כחלק מהמאבק העולמי באימפריאליזם בשנות השבעים.  
 
בארוע נסקור יצירות קולנועיות מסוריה ואת הייצוגים השונים של הנכבה בתוכם. בהשתתפות: ראג'י בטחיש, סלאח דבאח, לליב מלמד ויעל מסר