על שתי פעולות בכפרים פלסטיניים הרוסים: טקס התנגדות לקק"ל בבית נתיף וטקס התנצלות בלוביה. כתבה של הטלויזיה החברתית.

שפה: עברית ואנגלית עם תרגום לעברית