אמנון בן זאב
לחם בגדוד הראשון של הפלמ"ח, פלוגה א'.
רואיין על ידי יהודית יהב ב 25.12.16 בקרית אונו
שפה: עברית עם תרגום לאנגלית