עדותם של בנימין ויוכבד גונן - לוחמים בהגנה
בנימין נולד ב1928 והתגייס ב47' להנדסה קרבית בהגנה. יוכבד נולדה ב 1929 והתגייסה ב47' לחיל קשר.
ראיינו: יהודית יהב ויעל פלאט
תאריך ראיון: פברואר 2017
מקום מגורים: חיפה
שפה: עברית עם כתוביות לאנגלית