מקום לידה: אלראס אלאחמר
שנת לידה: 1927
מקום מגורים נוכחי: עיר צידון בלבנון
מקום ראיון: עיר צידון בלבנון
שפה: ערבית
תאריך ראיון: שנת 2007
העדות נלקחה כחלק מפרוייקט זיכרון מגשר