"מורשת השיבה" היא סדרה של קטעי וידיאו המדגישה את עבודתו של העם הפלסטיני אשר תרמה לשמירת הזהות הפלסטינית, במיוחד בתחום תיעוד המורשת הפלסטינית, עיירות ומשפחות. זהו חלק מהפרויקט הלאומי לשמר את שורשיה של המשפחה הפלסטינית "הויייה / זהות", העוסקת במיסוד הזיכרון והזהות על בסיס ההנחה כי שימור הזיכרון אינו מגמה פיזית אלא ביטוי לרצון לשרוד. מטרת הפרויקט היא לעקוב אחר מקורותיהן של משפחות פלסטיניות, החל מסבים וסבתות שנולדו והתגוררו בפלסטין, לנכדים שהגיעו לגלות, לתעד את הפרויקט ולשרטט את העצים ולהפעיל את השתייכותם לפלסטין ולשמור את זכותם לחזור אליה.