במשך מאות רבות של שנים חיו 90% מיהודי העולם בסביבה מוסלמית וערבית – איך אפשר להסביר את העוינות הפתאומית שצמחה בין החברות האלו ואת הימשכותה? מדוע האופן שבו האליטה האשכנזית מדברת על שלום ועל צדק מעורר ניכור כה עמוק בקרב חלק גדול מאזרחי מדינת ישראל? האם היו (וישנן) אפשרויות של קיום יהודי בארץ ישראל ללא בידול ובלעדיות וללא מחיקת היסטוריות וזהויות?

 הרצאה מקוונת של תום מהגר על המושגים נכבה, אשכנזים ומזרחים לפענח את האופנים שבהם, מראשית הציונות, יחסי הכוח בין אשכנזים למזרחים השפיעו על התהליכים של גירוש ונישול העם הפלסטיני ממולדתו ולהיפך, ואת יחסי הגומלין בין המושגים האלה.

תום מהגר הוא פעיל מזרחי, כותב באתרים "העוקץ" The Middle East Eye ו-972. הנחה קבוצות לימוד ומחקר בנושא "נכבה, אשכנזים ומזרחים" בזוכרות.