קק"ל- 120 שנות נישול: פעולה לחשיפת הכפרים הפלסטיניים המחוקים באתרי קק"ל הפעולה

התקיימה ביום שלישי, ה- 30 במרס 2021

לרגל יום האדמה, החל בה- 30 במרס , יום ההתנגדות לנישול הפלסטינים מאדמתם והפקעתה על ידי מדינת ישראל וזרועותיה, ביקרנו במספר אתרים של הקק"ל, סיירנו בין שרידי כפרים פלסטיניים הרוסים,למדנו שמות הכפרים המוחבאים בין העצים, הצבנו שלטים עם מידע רלוונטי ולמדנו במהלך היום על פרקטיקות המחיקה והעקירה של קק"ל מאז הקמתה ב- 1901 ועד היום. הסיור כלל 4 אתרים של הקק’’ל כולל גן לאומי גבעות מרר שהוקם על אדמת הכפר הפלסטיני אל-מע'אר שנכבש ב- 1948.

הסיור בשפה העברית לסיור הערוך עם תרגום לאנגלית - בקרוב